ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  ลายแกะ  >  Dinning set (T) โต๊ะรับประทานอาหาร

โต๊ะอาหารไม้สักสี่ที่นั่ง
รหัสสินค้า : DST20
ชื่อสินค้า : โต๊ะอาหารไม้สักสี่ที่นั่ง
ขนาด : 80x80x80 cm
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
  • แกะลายดอกพุฒตาล
  • เบาะผ้าหลุยส์แดง