ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  ลายแกะ

ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก หมู่ซัซ หมู่4หน้า10ขาสิงห์
M71
ชุดโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก หมู่ซัซ หมู่4หน้า10ขาสิงห์
โต๊ะหลุยส์ลงนาม
M70
โต๊ะหลุยส์ลงนาม
ชุดโต๊ะหมู่บูชาลายหลวง หมู่9หน้า10 พื้นแดงปิดทองคำเปลว
M69
ชุดโต๊ะหมู่บูชาลายหลวง หมู่9หน้า10 พื้นแดงปิดทองคำเปลว
เก้าอี้หลุยส์ดอกฉลุ  เก้าอี้หลุยส์รับรอง แบบมีท้าวแขน
M68
เก้าอี้หลุยส์ดอกฉลุ เก้าอี้หลุยส์รับรอง แบบมีท้าวแขน
เก้าอี้หลุยส์ดอกฉลุ  เก้าอี้หลุยส์รับรอง แบบไม่มีท้าวแขน
M67
เก้าอี้หลุยส์ดอกฉลุ เก้าอี้หลุยส์รับรอง แบบไม่มีท้าวแขน
เก้าอี้หลุยส์วินเทจ (หลุยส์เวียนนา) แบบมีท้าวแขน
M66
เก้าอี้หลุยส์วินเทจ (หลุยส์เวียนนา) แบบมีท้าวแขน
เก้าอี้หลุยส์วินเทจ (หลุยส์เวียนนา) แบบไม่มีท้าวแขน
M65
เก้าอี้หลุยส์วินเทจ (หลุยส์เวียนนา) แบบไม่มีท้าวแขน
ชุดโต๊ะหมู่ซัซ หมู่4หน้า10 ลายดอก พื้นขาวปิดทองคำเปลว
M64
ชุดโต๊ะหมู่ซัซ หมู่4หน้า10 ลายดอก พื้นขาวปิดทองคำเปลว
ชุดโต๊ะหมู่บูชาขาหวายหมู่ 9หน้า10นิ้ว ลายดอกพุดตาลพื้นแดงปิดทองคำเปลว
M63
ชุดโต๊ะหมู่บูชาขาหวายหมู่ 9หน้า10นิ้ว ลายดอกพุดตาลพื้นแดงปิดทองคำเปลว