ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  ลายแกะ  >  Livingroom set (T) ชุดรับแขก

ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก
รหัสสินค้า : LST29
ชื่อสินค้า : ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สัก
ขนาด :
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
  • โซฟา 58x176x106 cm
  • เก้าอี้ 58x68x106 cm
  • โต๊ะกลาง 63x126x50 cm
  • โต๊ะข้าง 50x50x50 cm