ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  ลายแกะ  >  Livingroom set (T) ชุดรับแขก

ชุดรับแขกไม้สักลายชนบทลงสี
รหัสสินค้า : LST28
ชื่อสินค้า : ชุดรับแขกไม้สักลายชนบทลงสี
ขนาด :
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
Sofa 65x180x88 cm
Chairs 65x70x88 cm
Coffeetable 60x120x45 cm
Endtable 45x45x45 cm