ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  ลายแกะ  >  Livingroom set (T) ชุดรับแขก

ชุดรับแขกไม้สักแหย่งโบราณ
รหัสสินค้า : LST23
ชื่อสินค้า : ชุดรับแขกไม้สักแหย่งโบราณ
ขนาด :
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
Sofa = 62x178x80 cm
Chairs= 62x76x80 cm
Coffee table = 63x123x42 cm
Endtable = 45x45x42 cm