ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  ลายแกะ  >  Livingroom set (T) ชุดรับแขก

ชุดรับแขกไม้สักลายรามเกียรติ์
รหัสสินค้า : LST1
ชื่อสินค้า : ชุดรับแขกไม้สักลายรามเกียรติ์
ขนาด :
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
Sofa = 65x180x88 cm
Chairs= 65x70x88 cm
Coffee table = 60x120x45 cm
cm Endtable = 45x45x45 cm