ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  แบบยุโรป  >  Dinning set (E) โต๊ะรับประทานอาหาร

โต๊ะอาหารไม้สักขยาย
รหัสสินค้า : DSE24
ชื่อสินค้า : โต๊ะอาหารไม้สักขยาย
ขนาด : 100x100(150)x80 cm
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
  • โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่งขยาย
  • ขนาดปรกติ 100x100x80 ซม.
  • ขนาดขยาย 150x100x80 ซม.
โต๊ะอาหารไม้สัก
โต๊ะอาหารไม้สักขยาย