ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  แบบยุโรป  >  Chest of draw

ตู้ลิ้นชักสามเหลี่ยมหัวตัด
รหัสสินค้า : CHE7
ชื่อสินค้า : ตู้ลิ้นชักสามเหลี่ยมหัวตัด
ขนาด : ใหญ่=28x[(ล่างสุดยาว 82)(บนสุดยาว 20)]x135 cm
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :