ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  แบบยุโรป  >  Livingroom set (E) ชุดรับแขก

ชุดรับแขกไม้สักแบบโบราณ
รหัสสินค้า : LSE5
ชื่อสินค้า : ชุดรับแขกไม้สักแบบโบราณ
ขนาด :
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
  • สตาย์โบราณ
  • Sofa 73x170x77 cm
  • Chairs 73x79x77 cm
  • Coffeetable 80x120x40 cm
  • Sidetable 56x56x40 cm