ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  แบบยุโรป  >  Table (E) โต๊ะ

รหัสสินค้า : TE17
ชื่อสินค้า :
ขนาด :
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
โต๊ะ 60X120X60cm เก้าอี้ 40X120X40 cm 1 ชุด มี 5 ชิ้น : โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว