ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  แบบยุโรป  >  Dinning set (E) โต๊ะรับประทานอาหาร

รหัสสินค้า : DSE2
ชื่อสินค้า :
ขนาด :
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
5 ชิ้น / 1 ชุด (5 pieces / 1 set) เก้าอี้ 4 ตัว (4 chairs) : 46X44X103 cm โต๊ะ 1 ตัว (1 table) : 100X100X78 cm