ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0818825770,0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

 > 

แหย่งไม้สักขาแหย่งโบราณ
BNT50
แหย่งไม้สักขาแหย่งโบราณ

ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สักขาหนา 6 นิ้ว 10 ที่นั่ง
DSE36
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สักขาหนา 6 นิ้ว 10 ที่นั่ง
โต๊ะทำงานไม้สักขาหลุยส์
OFE16
โต๊ะทำงานไม้สักขาหลุยส์
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สัก 8 ที่นั่ง
DSE33
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สัก 8 ที่นั่ง
TCT04

ชุดรับแขกไม้สักมะฮอกเล็ก
LSE8
ชุดรับแขกไม้สักมะฮอกเล็ก
โต๊ะอาหารกลมแกะลายองุ่น
DST21
โต๊ะอาหารกลมแกะลายองุ่น